O víkendu v Českém Švýcarsku hořelo, oheň je uhašený

V pátek odpoledne (18. 6. 2021) vyjeli hasiči k požáru lesa v oblasti Zadních Jetřichovic. Kouř stoupající z lesa byl jako první ohlášen z německé strany. Na ploše čtyř hektarů (EDIT 22. 6. 2021: Po upřesnění rozlohy požářiště pozdějším měřením se jedná o 2 hektary) shořela část smrkového porostu odumřelého v předchozích letech kvůli dlouhodobému suchu a následnému napadení lýkožroutem smrkovým. K hašení bylo v pátek povoláno 14 hasičských jednotek a vrtulník. Hasičům se šíření ohně podařilo zastavit již v pátek, v sobotu byla plocha dohašena. V současné době je požářiště pravidelně kontrolováno zaměstnanci správy národního parku. Příčina vzniku požáru není zjištěna, přirozený vliv, kterým je v Českém Švýcarsku zahoření od blesku, lze spíše vyloučit, neboť v předchozích dnech nebyla zaznamenána žádná bouřka.

Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje všem zúčastněným hasičským jednotkám za uhašení požáru v náročném terénu národního parku, navíc za extrémních letních teplot.

Požár v blízkosti Zadních Jetřichovic
Požár v blízkosti Zadních Jetřichovic (18. - 19. 6. 2021), foto: Správa NP Saské Švýcarsko

 

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz