Od příštího týdne bude cesta k Pravčické bráně přístupná jen o víkendech

V týdnu od 7. 11. 2022 bude provoz na cestě od Tří pramenů směrem k Pravčické bráně omezen pouze na pátky, soboty a neděle. Důvodů pro omezení je několik. Na základě informací od provozovatele areálu Sokolího hnízda u Pravčické brány bude v pracovní dny prováděna údržba, která vyžaduje úplné uzavření vstupu do objektu. Současně správa národního parku obnoví práce na zajištění bezpečnosti provozu na přístupové cestě. Ty spočívají zejména v dalším kácení nebezpečných, požárem narušených stromů.

Uzavírka cesty bude vyznačena v terénu, u vstupů do pracovního prostoru budou rovněž umístěny hlídky, aby návštěvníci případně nevstupovali do míst, kde by jim hrozilo nebezpečí.

Nadále zůstává pro veřejnost uzavřena i Gabrielina stezka z Mezní Louky k Pravčické bráně, která po nedávném požáru čeká na zabezpečení jak z hlediska geologického, tak i lesnického.

Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje návštěvníkům za pochopení pro tato nezbytná opatření.

Mapka s vyznačením omezení. Mapový podklad www.mapy.cz
Mapka s vyznačením omezení. Mapový podklad www.mapy.cz

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz