Odborná exkurze na požářiště

27. Květen 9:30 – 13:30
Sobota
Národní park České Švýcarsko
bude upřesněno

Srdečně Vás zveme na odbornou exkurzi na požářiště s výkladem odborníka RNDr. Ondřeje Sedláčka, Ph.D. Exkurze navazuje na odbornou přednášku o ekologii ohně, která proběhne 25. 5. 2023 v Plšíkově učebně v Krásné Lípě.

Během exkurze se podíváme na vývoj přírody na požárem zasažených plochách.

Trasa exkurze bude upřesněna.

S sebou dobrou obuv a vhodné oblečení do každého počasí, svačinu a pití.

Akce je zdarma.

Kontakt: Jarmila Judová, j. judova@npcs.cz; 775 552 790

Požířiště pod Pravčickou bránou

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz