Odešel Rainer Marschner

Rainer Marschner (18. 4. 1939 - 14. 3. 2021) byl významnou osobností v oblasti přírodovědy Šluknovského výběžku a Labských pískovců, zejména v oblasti entomologie a botaniky. Jeho schopnost umět pozorovat přírodu se odrazila i v oborech jako je mykologie nebo archeologie, kdy pro oblast Národního parku České Švýcarsko učinil se svými kolegy řadu významných nálezů. Jeho schopnosti a vytrvalost neznala slova, že něco nejde a jeho zarputilost v dobrém slova smyslu, vždy přinesla nové objevy a poznání.

Rainer Marschner pro nás zůstane velkou osobností a učitelem.

Čest jeho památce.

Rainer Marschner, portrét
Rainer Marschner (18. 4. 1939 - 14. 3. 2021)

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz