Odklad slavnostního otevření Naučné stezky Česká silnice

Z důvodu platných opatření proti šíření koronaviru přesouváme termín slavnostního otevření Naučné stezky Česká silnice na 20. června 2020. Naučná stezka měla původně být slavnostně otevřena 23. května. Kvůli odkladu slavnostního otevření správa parku také posunula termín montáže informačních panelů. Ostatní terénní prvky naučné stezky jsou na jednotlivých stanovištích již osazeny. Správa národního parku děkuje návštěvníkům za pochopení.

Uhlířova chaloupka na Naučné stezce Česká silnice
Filmová rekvizita z natáčení Pyšné princezny - Uhlířova chaloupka na Naučné stezce Česká silnice. Foto: Tomáš Salov

Naučná stezka s dvanácti zastaveními vede z Vysoké Lípy do Zadních Jetřichovic. Provede návštěvníky historií od střední doby kamenné až po relativně nedávnou minulost.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí Ministra životního prostředí.

 

Loga SFŽP a MŽP

 

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz