Odstranění kamene zachyceného vysokozátěžovou bariérou ve Hřensku

Vysokozátěžové bariéry nad Hřenskem v uplynulých týdnech zachytily uvolněný pískovcový kámen o odhadované hmotnosti zhruba dvou tun. Kámen zachytila bariéra přímo nad budovou hotelu Klepáč. Pískovcový blok zlikvidoval přizvaný výškový specialista ve spolupráci s pracovníky skalní čety národního parku. Blok byl pomocí pneumatického kladiva rozebrán na menší kusy, vzniklá suť pak byla uložena nad svahem tak, aby byl vyloučen opětovný pád do bariéry.   

Vysokozátěžové bariéry instalované nad domy a cestami ve Hřensku v roce 2014 se v uplynulém roce osvědčily zejména v době požáru, kdy chránily zástavbu v obci před padajícími hořícími kmeny i kameny různé velikosti. Svou ochrannou funkci do značné míry plní i nyní, kdy v požárem destabilizovaných svazích dochází k pohybům kamenů i pádům stromů, jimž požár poškodil kořenový systém, a to navzdory skutečnosti, že samotné bariéry byly na řadě míst velkým žárem poškozeny. Proto vyžadují v příštím období  provedení oprav s cílem obnovení původních ochranných parametrů. Rozsah poškození bariér v celkové délce téměř tří kilometrů v uplynulých týdnech vyhodnocovali specialisté z ČVUT. Na základě jejich posudku bude navrhnout další postup i vyčíslit náklady na opravu. 

Ve druhém pololetí roku 2023 správa národního parku plánuje také zahájení ochranných těžeb požárem poškozených stromů v bezprostřední blízkosti bariér. Jejich smysl spočívá ve vyloučení pádu stromů do ochranných plotů. Padající stromy by jejich funkčnost opětovně narušovaly a současně by způsobovaly další náklady na opravu sítí a likvidaci stromů.  

Kámen zachycený ve vysokozátěžové bariéře nad zástavbou obce Hřensko. Foto: Tomáš Salov
Kámen zachycený ve vysokozátěžové bariéře nad zástavbou obce Hřensko. Foto: Tomáš Salov
Kámen ve vysokozátěžové bariéře nad zástavbou obce Hřensko po rozebrání na menší kusy. Ty byly uloženy do vyšších partií svahu tak, aby nedocházelo k opětovnému padání do bariéry. Foto: Tomáš Salov
Kámen ve vysokozátěžové bariéře nad zástavbou obce Hřensko po rozebrání na menší kusy. Ty byly uloženy do vyšších partií svahu tak, aby nedocházelo k opětovnému padání do bariéry. Foto: Tomáš Salov

 

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz