Omezení úředních hodin v souvislosti se šířením COVID-19

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 omezuje Správa NP České Švýcarsko na základě platných opatření přijatých orgány státní moci s platností od 12. 10. 2020 úřední hodiny následujícím způsobem:

pondělí 10.00 - 15.00 hod.
středa 11.00 - 16.00 hod.

Omezení úředních hodin se vztahuje na budovu Správy NP České Švýcarsko v Krásné Lípě a detašovaná pracoviště v Jetřichovicích a v Děčíně.

Správa NP žádá veřejnost, aby se ve všech případech, kdy není nezbytný osobní kontakt, na příslušné zaměstnance obracela telefonicky či prostředky elektronické komunikace. Veškeré dokumenty budou Správou NP přijímané pouze prostřednictvím podatelny. V případě osobního kontaktu upozorňuje Správa NP na nutnost dodržování zvýšených hygienických opatření.

Správa NP České Švýcarsko děkuje za pochopení.

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz