Opatření v souvislosti s omezením šíření koronaviru

V rámci prevence šíření nákazy koronavirem omezuje Správa NP České Švýcarsko ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření do odvolání vstup do správních budov. V neodkladných případech, kdy nelze vyloučit osobní jednání, je možné sjednat si schůzku s konkrétními zaměstnanci telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Kontakty na jednotlivé zaměstnance najdete na odkazu https://www.npcs.cz/kontakty-na-zamestnance. Příjem písemných podání doručených poštou nebo elektronických podání tímto není omezen.

Správa NP České Švýcarsko dále doporučuje návštěvníkům národního parku, aby si počínali zvláště obezřetně a ohleduplně v místech s vyšší návštěvností, jakými jsou např. cesta k Pravčické bráně, areál Dolského mlýna, vyhlídková místa, turistické přístřešky a další.   

Dále Správa NP České Švýcarsko upozorňuje na skutečnost, že se zákaz vycestování pro občany ČR a zákaz přicestování pro cizince vztahuje rovněž na přeshraniční turistické cesty mezi NP České a Saské Švýcarsko i mezi CHKO Labské pískovce a CHKO Saské Švýcarsko.

Děkujeme za pochopení.

Probíhající akce

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz