Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský je bezesporu jedním z nejimpozantnějších zvířat našeho ptačího světa, kterého nelze s jiným dravcem zaměnit. Rozpětí jeho křídel dosahuje téměř 2,5 m a samice je vždy, tak jako u jiných dravých ptáků, výrazně větší než samec. Obývá Evropu a takřka celou Asii. Na rozdíl od jiných druhů orlů je spíše obyvatelem nížin.

Orel mořský

V průběhu minulých století byl druh ve velké části Evropy vyhuben, koncem dvacátého století se v důsledku jeho ochrany na řadu původních hnízdišť opět vrátil. Území našeho státu bylo v minulosti přirozeným hnízdištěm tohoto druhu, patrně poslední hnízdiště na Moravě zanikla na počátku dvacátého století. V následujících desetiletích orel využíval naše území pouze jako zimoviště. První úspěšné opětovné zahnízdění bylo prokázáno v roce 1986 na Třeboňsku. V následujících letech se počet hnízdících párů postupně zvyšoval a v současné době hnízdí v České republice okolo 100 párů.

S orlem mořským se můžeme setkat nejčastěji v okolí větších vodních nádrží, řek, rybničních soustav i jednotlivých větších rybníků, kde vysedává na místech s dobrým rozhledem. V době potulek ale zalétá i poměrně daleko od vody. Orel mořský vyhledává především uhynulé či zraněné jedince a přiživuje se i na zbytcích potravy jiných predátorů. Zastává tak v přírodě sanitární funkci. Převážnou část jeho potravy tvoří ryby a vodní ptáci, případně drobní savci. Orel v naší přírodě hnízdí na stromech, kde buduje mohutné stavby, které mohou dosáhnout hmotnosti až několika set kg. Orli si u nás v důsledku nedostatku vhodných starých stromům staví svá hnízda i v mladých porostech a hnízda jsou nestabilní. Jedinou možností, jak hnízdo zachránit, je vybudování podpěr a jeho stabilizace. Pokud druh není při hnízdění rušen, může se zdržovat i v kulturní krajině. Pro jeho podporu se využívají i další možnosti aktivní ochrany jako je zimní přikrmování rybami či jiným masem.

Orel mořský zasluhuje nejvyšší ochrany a je řazen mezi kriticky ohrožené druhy naší fauny. Přesto však stále může docházet k jejich pronásledování, ohrožování kladením otrávených návnad v podobě uhynulých zvířat napuštěných jedem či k nelegálním odstřelům.

V minulosti do naší oblasti pouze vzácně a nepravidelně zalétával. V souvislosti se zvyšováním jeho stavů zejména v Polsku a Německu se pozorování a zimování orlů mořských stává i u nás pravidelnější a v posledních letech dokonce i hnízdí. Ve Šluknovském výběžku hnízdí přibližně 2 páry a v Labských pískovcích 1 pár. 

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz