Ornitologická senzace: V národním parku byl zaznamenán vzácný datlík tříprstý

V lesích Národního parku České Švýcarsko se podařilo členovi ornitologického klubu při Labských pískovcích Martinu Horynovi dne 19. března v oblasti Mezní Louky pozorovat a následně i fotograficky zdokumentovat samici datlíka tříprstého (Picoides tridactylus). V rozmezí několika dalších dnů byl datlík na stejném místě ještě znovu pozorován.

Je to naprosto výjimečné zjištění pro celý národní park i jeho region, dosud jeho výskyt nebyl známý ani u nás, ani v sousedním Saském Švýcarsku,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a doplňuje: „Terénní pracovníky správy parku jsem v této souvislosti požádal, aby v rámci svých obvyklých činností zaměřili svou pozornost právě i na tento vzácný druh, na jiném místě parku se však pozorování ještě nepodařilo.“

Pohled na historické údaje prozrazuje, že datlík tříprstý byl v oblasti Českého Švýcarska dosud zjištěn pouze dvakrát, a to v oblasti Děčína. Jeden záznam pochází z konce března roku 1960 z okolí Jalůvčí, druhý z konce ledna roku 2002 z okolí Pastýřské stěny, kdy byl pozorován sameček tohoto druhu.

Datlík tříprstý je velice skrytě a nenápadně žijící druh se zřetelnou vazbou na horské lesy pralesovitého charakteru s vysokým zastoupením smrku. Jeho hlasové projevy jsou velice tiché a nenápadné, vůči člověku však nevykazuje přílišnou plachost. Tradiční hnízdiště v České republice se nacházejí na Šumavě a v horách na pomezí České republiky a Slovenska. Důležitou součástí jeho potravy jsou larvy kůrovců a tesaříků. V souvislosti s kůrovcovou gradací se datlíkům tříprstým zvýšila potravní nabídka a ornitologové jej začali zaznamenávat ve větší míře ve smrkových lesích, například v Krkonoších, na Českomoravské vrchovině, v Brdech, Krušných horách i jinde v Česku.

Datlík je spíše usedlým druhem, který zřejmě nemigruje na delší vzdálenosti, je tedy i v lesích Českého Švýcarska pravděpodobně přítomen trvale, ale ve velmi řídké populaci a právě díky svému nenápadnému způsobu života uniká pozornosti ornitologů. V souvislosti s větší potravní nabídkou v posledních letech se jeho populace patrně rozrostla a tím se zvýšila i šance na jeho spatření. Ornitologové v Českém Švýcarsku nyní budou tomuto druhu nadále věnovat pozornost.

Datlík tříprstý na kmenu smrku
Datlík tříprstý v jihozápadní části Národního parku České Švýcarsko, v oblasti Mezní Louky. Foto: Martin Horyna

 

Varování

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


Nepřístupný altán na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Částečné omezení přístupu na skalní hrad Šaunštejn.

Volná místa

Hledáme nové kolegyně/kolegy na pozice referent/ka oddělení státní správy, referent/ka oddělení územního plánování a staveb a manažer/manažerka projektů ochrany přírody v oddělení monitoringu (odbor ochrany přírody).  Podrobnosti ZDE.

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz