Oslavili jsme Evropský den chráněných území

V minulém týdnu se Správa Národního parku České Švýcarsko připojila k oslavám Evropského dne chráněných území, který připadá na 24. květen. Správa parku připravila na období okolo tohoto data sérii akcí pro veřejnost. Namísto jedné velké aktivity již několik let volí formát pořádání většího počtu drobných akcí, tedy exkurzí, přednášek či dílniček pro rodiny s dětmi, konaných převážně v Plšíkově učebně v areálu Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě, ale i přímo v terénu národního parku.

V uplynulých týdnech tak správa parku uspořádala například dílničku Jak se dělá komiks, kde si děti pod vedením Rostislava Křivánka a Petra Herolda, autorů úspěšného komiksu Rozumovi na cestách, zkoušely společně vytvořit svůj vlastní komiks.

Další akcí pro veřejnost pak byla přednáška a následně i exkurze věnovaná vývoji přírody v územích zasažených požáry, se zaměřením na výskyt hmyzu a ptáků, pod vedením entomologa a ornitologa Ondřeje Sedláčka. Zejména o exkurzi do okolí Mezní Louky a Pravčického dolu byl ze strany veřejnosti mimořádný zájem.

V příštím týdnu správa parku uspořádá ještě kurz pro pedagogy, nazvaný Jak vzdělávat o klimatické změně skrze místo, kde žijeme. Ten představí principy, přístupy a témata, která jsou klíčová pro smysluplné vzdělávání o klimatické změně.

Správa Národního parku České Švýcarsko chystá mimo rámec oslav Evropského dne chráněných území řadu akcí i na prázdniny. Kromě jiného uspořádá i desátý jubilejní ročník Dnů lesních řemesel u Dolského mlýna. Podrobnosti o akcích pro veřejnost najdou zájemci na internetové stránce www.npcs.cz/akce.

Akce jsou realizovány v rámci projektu Plšíkova učebna 2 – EVVO v NP České Švýcarsko, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (www.mzp.cz, www.sfzp.cz).

Text: Jarmila Judová

Seminář Jak se tvoří komiks konaný v Plšíkově učebně v Krásné Lípě. Foto: Rostislav Křivánek
Seminář Jak se tvoří komiks v Plšíkově učebně v Krásné Lípě. Foto: Rostislav Křivánek
Seminář Jak se tvoří komiks. Foto: Rostislav Křivánek
Seminář Jak se tvoří komiks v Plšíkově učebně v Krásné Lípě. Foto: Rostislav Křivánek

 

Bezpečnost návštěvníků

Aktuální stupeň požárního rizika:
BĚŽNÁ SITUACE
Mějte, prosím, na paměti, že ani za běžné situace není v lesích povoleno rozdělávat ohně, kouřit či používat vařiče.


UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO HROZÍ VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


AKTUÁLNÍ OMEZENÍ VSTUPU

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz