Oslavte s námi Evropský den parků

Při příležitosti blížícího se Evropského dne parků, který připadá na 24. květen, připravila Správa Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě sérii akcí pro veřejnost. Namísto jedné velké akce správa parku letos zvolila formát většího počtu drobných akcí – exkurzí, přednášek či dílniček pro rodiny s dětmi, konaných v období od 25. května do 3. června. Podrobnosti zájemci najdou na internetové stránce www.npcs.cz/akce.

Účastníci jsou srdečně zváni! Upozornění: Na některé z akcí je třeba se v předstihu přihlásit.

Plšíkova učebna v Krásné Lípě
Přednášky a dílničky se konají převážně v Plšíkově učebně u Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě. Foto: Jarmila Judová

Akce jsou realizovány v rámci projektu Plšíkova učebna 2 – EVVO v NP České Švýcarsko.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz