Otestujte své znalosti i výtvarný um!

Při příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu pro vás správa národního parku připravila dvě soutěže – vědomostní a výtvarnou. Tématem vědomostní soutěže jsou Jeskyně a podzemní prostory Českého Švýcarska a Labských pískovců. Na účastníky čeká do 12. června 2021 celkem deset soutěžních otázek, které ověří znalosti o místech, kterým vládne stálá tma. Přesto se jedná o životní prostor řady pozoruhodných druhů.

Tento Život v jeskyních Českého Švýcarska a Labských pískovců mohou obrazově ztvárnit děti z mateřských a základních škol ve výtvarné soutěži, která trvá do 15. října letošního roku. Soutěží se ve třech věkových kategoriích a také v kategorii kolektivních děl.

Správa Národního parku České Švýcarsko přeje všem soutěžícím mnoho radosti z účasti, poznávání a tvoření. Těšíme se na vaše odpovědi i výtvarná díla.

Nohy vrápence malého na stropu pískovcové jeskyně
Na obrázku vidíte tlapky vrápence malého, který se "drží" miniaturních výčnělků na stěně pískovcové jeskyně. Foto: Václav Sojka

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz