Otevřený dopis senátorovi Z. Linhartovi

Vážený pane senátore Linharte,

po přečtení Vašich výroků na adresu Správy NP České Švýcarsko v on-line rozhovoru v Deníku ze dne 24. 9. 2020 mi bohužel nezbývá, než se proti nim touto cestou důrazně ohradit. Vaše výroky ohledně údajného „dlouhodobého podcenění kůrovcové situace v NP“ jsou doložitelně nepravdivé. Za nejzávažnější nepravdu však považuji Vaše tvrzení, které zní: „Snažili jsme se zpočátku na problém ptát a upozorňovat, ovšem na Správě NP nejsou zvyklí na diskuzi, vyptávání atp. Nejsou ničemu a nikomu odpovědní.“

Vážený pane senátore, již několik let neprojevujete zájem na přímé komunikaci s naší správou. Posledním příkladem budiž záležitost výstavby sto metrů dlouhého mola pro rekreační lodě na Labi u Hřenska, v lokalitě soustavy Natura 2000, kdy jste veřejně – zjevně na základě mylných informací – kritizoval požadavek státní ochrany přírody na posouzení vlivu tohoto záměru na životní prostředí. Osobně jsem Vás o této skutečnosti informoval e-mailovou zprávou s nabídkou objasnění situace, bohužel bez reakce z Vaší strany.

Správa NP České Švýcarsko opakovaně a kontinuálně komunikuje mnoho závažných témat jak s obcemi, tak i dalšími aktéry v regionu. Oficiální platformu tvoří Rada národního parku, které jste členem z titulu Vaší funkce místostarosty města Krásná Lípa. Vaše 100% absence během posledních tří let ovšem má za následek, že 3600 občanů Krásné Lípy není v Radě národního parku plnohodnotně zastoupeno, neboť za toto město není pověřen účastí ani žádný jiný zástupce. Namísto toho všestranně rozšiřujete svévolné interpretace, které pak následně správa parku vysvětluje, vyvrací a uvádí na pravou míru. Proto se na Vás nyní obracím formou otevřeného dopisu.

Správa národního parku kromě výše uvedené platformy – Rady NP – k podstatným problémům svolává semináře, pracovní skupiny a nabízí i individuální konzultace, zájem o ně jsme z Vaší strany bohužel opět nezaznamenali.

Vážený pane senátore, Správa Národního parku České Švýcarsko je připravena k diskusi kdykoli, musí ale existovat zájem i z druhé strany. Pokud budete mít zájem se o různých tématech dozvědět více či s námi otevřeně a přímo věci konzultovat, máte u nás dveře otevřené, tak jako tomu bylo vždy.

S blahopřáním ke znovuzvolení senátorem a ke zvolení do zastupitelstva Ústeckého kraje,

Pavel Benda 
ředitel


Otevřený dopis

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz