PLŠÍKOVA UČEBNA 2 - EVVO V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Projekt je pokračováním předchozího projektu Plšíkova učebna  z let 2018 - 2020. Soustředí se především na programovou náplň Plšíkovy učebny v areálu Správy NP České Švýcarsko v Krásné Lípě v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

V rámci projektu budou realizovány přednášky, exkurze, environmentální programy pro školy, vzdělávací kurzy pro pedagogy. Vzniknou také nové evvo materiály apod.

Propagační video k projektu vytvořené MŽP ke shlédnutí zde .

Realizace projektu: 1. 4. 2022 - 31. 12. 2024

Více informací k projektu získáte zde: Jarmila Judová, 775 552 790, j.judova@npcs.cz

ekoprogram

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:      1.153.250,- Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR:         980.263,- Kč
Výše příspěvku Správy NP:       172.988,- Kč

stazeny-souborstazeny-soubor-2

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

Lesník

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz