Pochůzka s geologem na Děčínský Sněžník

3. Září 9:30 – 15:30
Sobota
Obec Sněžník
restaurace Hraničář

Zveme Vás na pochůzku s geologem  Správy NP České Švýcarsko na Děčínský Sněžník - zvaný též Vysoký Sněžník. Tuto pískovcovou stolovou horu naleznete nedaleko Děčína a během pochůzky se dozvíte, jak vznikla, co se skrývá uvnitř této hory a další zajímavosti.

Průvodce exkurzí: Ing. Jakub Šafránek

Trasa exkurze vede od Hotelu Hraničář k rozhledně na Děčínském Sněžníku.

Celkem je trasa dlouhá do 10 km, půjde se někdy i terénem mimo stezky, zvolte vhodnou obuv!

K dopravě z Děčína lze využít turistický autobus č. 433. Jízdní řády najdete ke stažení i u nás na webu.

S sebou budete potřebovat: dobrou obuv, pití, svačinu

Kontakt: j.safranek@npcs.cz, 737 276 850

Děčínský Sněžník

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Další témata

banner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz