Pochůzka s geologem na hrady Vysoké Lípy

4. Září 10:00 – 14:00
Neděle
Vysoká Lípa
Hotel Lípa

Zveme Vás na pochůzku s geologem  Správy NP České Švýcarsko tentokrát na Zámecký vrch a skalní hrádek Šaunštejn. Během pochůzky se dozvíte, jaký je původ skalních hrádků ve zdejším kraji, uvidíte nejrůznější tvary pískovců podél cesty a zjistíte, co způsobilo jejich vznik.

Průvodce exkurzí: Ing. Jakub Šafránek

Trasa exkurze vede od hotelu Lípy ve Vysoké Lípě přes Zámecký vrch a Šaunštejn.

Celkem je trasa dlouhá do 6 km, půjde se někdy  terénem, zvolte vhodnou obuv!

K dopravě z Děčína nebo Krásné Lípy lze využít turistický autobus č. 434.

Zde si lze stáhnout turistické jízdní řády.

S sebou budete potřebovat: dobrou obuv, pití, svačinu

Kontakt: j.safranek@npcs.cz, 737 276 850

Šaunštejn

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Další témata

banner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz