Pochůzka se strážcem NP České Švýcarsko

3. Srpen 10:00 – 15:00
Úterý
Kyjov
sraz u restaurace Na Fakultě

Vydejte se na pochůzku se strážcem přírody Národního parku České Švýcarsko. Během vycházky poznáte nejenom zdejší krásnou přírodu a její klenoty, ale dozvíte se také o náročné i zajímavé práci, kterou naši strážci vykonávají.

Trasa exkurze: Kyjov, Sýrový potok, Hřebec, Kyjovské údolí, Kyjov

Délka trasy: do 8 km

Průvodce: Jan Lobotka - strážce přírody

Pro přesun do Kyjova využijte přednostně hromadnou dopravu např. autobus od Krásné Lípy č. 434.

Jízdní řády najdete ke stažení i u nás na webu.
S sebou budete potřebovat: dobrou obuv, svačinu, pití

Kontakt: j.lobotka@npcs.cz,  737 276 866

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz