Poděkování za hašení a podporu při hašení požáru

Po uhašení požáru v Národním parku České Švýcarsko uplynulo dne 31. 8. 2022 i období poskytování technologické pomoci po předání požářiště ze strany Hasičského záchranného sboru. Ačkoli na místě zůstává ještě jedna jednotka sboru dobrovolných hasičů pro zajištění dohledu nad požárem zasaženou plochou, lze ohněm zasaženou plochu z hlediska požárního rizika považovat za bezpečnou.

Správa Národního parku České Švýcarsko v této souvislosti děkuje všem jednotkám záchranného systému, které se na hašení požáru podílely. Díky nezměrnému úsilí se jim podařilo požár uhasit a současně minimalizovat škody na zdraví osob a na majetcích,

Správa národního parku děkuje také všem složkám, které se podílely na logistické podpoře a organizačním zajištění zásahu. Tato podpora umožnila zvládnutí vysoce náročného hašení v extrémních klimatických i terénních podmínkách.

V neposlední řadě Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří složky záchranného systému podporovali materiálně i morálně. Vaše pomoc přišla rychle, spontánně a nezištně.

Velice si také vážíme všech dalších projevů podpory a pomoci samotnému Národnímu parku České Švýcarsko. Území národního parku bylo zasaženo požárem, který patřil k nejrozsáhlejším v historii Česka. V této těžké situaci jsme vnímali velikou vlnu solidarity, která napomohla překonávání kritického období a pomáhá i nyní v počínajícím období obnovy po požáru. Děkujeme! 

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz