PODPORA HNÍZDĚNÍ JIŘIČKY OBECNÉ

Cílem projektu je stavba hnízdní věže pro jiřičky u budovy lesní správy v Jetřichovicích v Národním parku České Švýcarsko.

Realizace projektu: 22. 3. 2021 - 21. 3. 2022

Více informací k projektu získáte zde: Jakub Juda, 737 276 863, j.juda@npcs.cz

Hnízdní věž pro jiřičky

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ částkou: 102 387 Kč

Logo Nadace ČEZ

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz