Posun provozní doby Soutěsek ve všední dny, bezpečnostní těžba v Táborovém dolu, dočasná uzavírka cyklotrasy Hlubokým dolem

Poslední červencový týden přinese návštěvníkům Národního parku České Švýcarsko několik menších změn v souvislosti s následky kůrovcové gradace v předchozích letech. Změny jsou přechodného charakteru, dílem pominou provedením bezpečnostních zásahů podél ces a dílem završením přírodního procesu spočívajícím v přirozeném rozpadu odumřelých smrků v lokalitách, které intenzivní zásah ze strany člověka významně poškodil. 

 

Otevírací doba v soutěskách Kamenice ve všedních dnech posunuta na 11.00 hodin

V pondělí 25. července začne odstraňování nebezpečných stromů v Edmundově soutěsce nad plavební dráhou. Tyto zásahy budou také probíhat v ranních hodinách, nicméně s ohledem na náročnost prováděných prací ve svažitém terénu bylo nezbytné posunout ve všední dny otevírací dobu Edmundovy soutěsky na 11. hodinu.

O víkendech bude zachován standardní režim, tj. lodičky budou jezdit od 9 hodin. Dle informací od obce Hřensko bude občerstvení u horního přístaviště Edmundovy soutěsky v provozu beze změn, lze sem tedy přijít již ráno a vyčkat na 11. hodinu na zahájení provozu lodiček. V takovém případě se ideálním výchozím místem výletu stává Mezní Louka, která také disponuje dostatečnými parkovacími kapacitami.

 

Bezpečnostní těžba uzavře Táborový důl, objížďka pro cyklisty a obchůzná trasa pro pěší povede Malým Mokrým dolem 

Od středy 27. července bude probíhat bezpečnostní těžba podél cyklotrasy č. 3030 z Tokáně k České silnici (Táborový důl). Po dobu probíhajícího zásahu (předpokládá se cca 1 měsíc) bude v terénu vyznačena náhradní objízdná trasa přes Pohovku.

Přeložka trasy - mapa
Cyklisté i pěší mohou po dobu provádění bezpečnostních těžeb využít alternativní trasu po Purkartické silnici přes Pohovku a Malý Mokrý důl. 

 

Pokročilý rozpad smrkových souší v oblasti Hlubokého dolu

S ohledem na extrémní riziko pádu stromů bude v nejbližších dnech dočasně uzavřena část stávající zeleně značené TZT z Hlubokého dolu směrem na Mezní Louku. Návštěvníci budou přesměrováni na souběžnou červeně značenou turistickou trasu.

Zároveň dojde v nejbližších dnech k dočasnému sejmutí značení zelené TZT v Hlubokém dole a k dočasnému zrušení souběžně vedené cyklotrasy ve stejném úseku. 

Uzavřená turistická trasa ke Hlubokému dolu
Kvůli pokročilému rozpadu smrkových souší byla dočasně uzavřena zeleně značená turistická trasa od Mezní Louky do Hlubokého dolu. Návštěvníci mohou využít červeně značenou turistickou trasu přes Větrovec, kde rozpad souší již proběhl a trasa byla na jaře opět otevřena.
Hluboký důl - uzavírka cyklotrasy
Cyklotrasa Hlubokým dolem směrem do Zadních Jetřichovic je z bezpečnostních důvodů přechodně uzavřena. Cyklisté mohou alternativně využit objízdné trasy přes Vysokou Lípu po České silnici. 

Správa Národního parku České Švýcarsko návštěvníkům děkuje za pochopení pro uvedené změny. Jsou přechodného charakteru a po pominutí následků kůrovcové gradace se veškeré turistické trasy navrátí do původního vedení.

Aktuální informace o omezeních pohybu na území národního parku najdete na www.npcs.cz/bezpecnost

Naši partneři

Další témata

banner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz