POŽÁŘIŠTĚ POHLEDEM GEOLOGA

11. Červen 9:15 – 13:00
Neděle
Hřensko, okolí Pravčické brány
sraz autobusová zastávka Pravčická brána (Tři prameny)

Srdečně Vás zveme na odbornou exkurzi s geologem po spáleništi v okolí Pravčické brány.

 

Půjdeme po stopách požáru a zkusíme zjistit, co nám oheň vzal, ale i dal. Nakoukneme také na největší pískovcovou bránu v Evropě.

S sebou dobrou obuv, vhodné oblečení do každého počasí, svačinu a pití.

Trasa: Zastávka Pravčická brána - Dlouhý důl - Olžin pád - Pravčická brána a zpět, středně náročný terén, délka trasy 4 km.

Akce je zdarma.

 

Sraz: 9.15 hod.

Místo srazu: Hřensko, autobusová zastávka Pravčická brána (Tři prameny)

Průvodce: geolog Jakub Šafránek

Kontakt: 737 276 850, j. safranek@npcs.cz;

 

 

Požářiště pohledem geologa, foto V. Sojka
Požářiště pohledem geologa - plakát

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Bezpečnost návštěvníků

Aktuální stupeň požárního rizika:
BĚŽNÁ SITUACE
Mějte, prosím, na paměti, že ani za běžné situace není v lesích povoleno rozdělávat ohně, kouřit či používat vařiče.


UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO HROZÍ VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


AKTUÁLNÍ OMEZENÍ VSTUPU

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz