Pravěké osídlení u Dolského mlýna - exkurze s Václavem Sojkou

10. Srpen 10:00 – 14:00
Úterý
Jetřichovice
Dolský mlýn

Vydejte se na prohlídku okolí Dolského mlýna se strážcem Národního parku České Švýcarsko. Během vycházky se v čase přesunete až do doby pravěkého osídlení a dozvíte se řadu zajímavostí z archeologického výzkumu zdejšího území.

Trasa exkurze: Dolský mlýn a okolí

Délka trasy: do 5 km

Průvodce: Václav Sojka - strážce přírody


Pro přesun do Jetřichovic nebo Vysoké Lípy využijte přednostně hromadnou dopravu např. autobus od Krásné Lípy č. 434, nebo od Děčína č. 436. Děkujeme.

Jízdní řády najdete i on-line u nás na webu.


S sebou budete potřebovat: dobrou obuv, svačinu, pití

Kontakt: v.sojka@npcs.cz,  737 276 858

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz