Přechodné uzavření turistických cest v oblasti Černé brány a Brtnického hrádku

Z důvodu vysokého nebezpečí pádu smrkových souší na turistické cesty Správa Národního parku dočasně uzavírá modře značenou turistickou cestu v úseku mezi Hadím pramenem a Panenskou jedlí, žlutě značenou turistickou cestu Hřebcovým dolem a zeleně značenou turistickou cestu v úseku mezi křižovatkou Písečná brána a údolím Vlčího potoka.

Rozpad smrkových souší po kůrovcové kalamitě podél uvedených cest již dospěl do takového stádia, že není možné zaručit jejich stabilitu a tedy ani bezpečnost procházejících návštěvníků.

Mapa s vyznačením dočasných uzavítek
Mapa s vyznačením dočasně uzavřených turistických cest v NP České Švýcarsko. Mapový podklad: www.mapy.cz

Správa Národního parku České Švýcarsko apeluje na návštěvníky, aby se po uzavřených cestách nepohybovali. V případě úrazu nebezpečí vystavují nejen sebe, ale také pracovníky záchranných složek.

Pro dočasně uzavřené cesty správa parku hledá řešení, jak je zprůchodnit při současném minimalizování rizik pro návštěvníky. Přístup pro jednotlivé cesty je individuální a závisí mimo jiné na významu jednotlivých cest. Cesty, které jsou významné pro složky záchranného systému, jsou udržovány prioritně. Tam, kde to bude možné, bude provedeno bezpečnostní kácení s ponecháním pokácených stromů na bezpečném místě nebo budou vyznačeny obchůzné trasy vedoucí bezpečnějšími porosty. V případě, že žádná z uvedených možností není realistická, může dojít k uzavření turistické cesty na delší dobu, než dojde k pádu převažující části smrkových souší. Poté budou cesty opět zprůchodněny.

Správa Národního parku České Švýcarsko žádá návštěvníky o pochopení nastalé situace. Jedná se o přírodní proces související se spontánní přeměnou stanovištně nepůvodních smrkových monokultur založených lidmi před zhruba 90 lety a odumřelých zejména v letech 2018 a 2019, kdy se jimi kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám, které je oslabily, začal masivně šířit lýkožrout smrkový. Po proběhnutí rozpadové fáze souší budou turistické cesty vedoucí zmlazujícím se lesem opět po mnoho let bezpečně průchodné. 

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz