Přeshraniční spolupráce národních parků opět úspěšně certifikována

Správy národních parků České a Saské Švýcarsko v loňském roce opět úspěšně obhájily certifikát přeshraniční spolupráce Transboundary Parks propůjčovaný federací EUROPARC, a to navzdory mnoha omezením v souvislosti s pandemií koronaviru v předchozích letech. Certifikát dokládá vysokou úroveň přeshraniční spolupráce čtyř velkoplošných chráněných území – národních parků České a Saské Švýcarsko a chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a Saské Švýcarsko.

Proces opětovné certifikace završili hodnotitelé federace EUROPARC, Mojca Smolej ze Slovinska a Leo Reyrink z Nizozemí, již v červnu 2022 v rámci vícedenní návštěvy oblasti. Certifikát měli původně převzít zástupci obou správ chráněných území společně během konference federace EUROPARC ve francouzském Argelés-sur-Mer. Kvůli řešení následků rozsáhlého lesního požáru však jejich účast na slavnostním předání nebyla možná. Teprve krátce před Vánocemi si ředitelé správ národních parků, Ulf Zimmermann a Petr Kříž, mohli během pracovního setkání ve Hřensku k dosaženému úspěchu poblahopřát a vyjádřit zájem na pokračování dlouholeté spolupráce.

Historie přeshraniční spolupráce v ochraně přírody sahá v regionu Českosaského Švýcarska před rok 1989, v devadesátých letech a po vzniku Národního parku České Švýcarsko v roce 2000 se dále rozvíjela. Správy čtyř velkoplošných chráněných území Českého a Saského Švýcarska podstoupily certifikaci této spolupráce federací EUROPARC prvně v roce 2012. Úspěšně certifikát obhájily v letech 2017 a 2022.

Federace EUROPARC sdružuje od roku 1973 více než 400 organizací ochrany přírody z více než 35 evropských zemí. Členy jsou správy rozličných druhů chráněných území, spolky, univerzity či úřady. K činnostem federace patří propojování a podpora institucí zapojených do ochrana přírody, koordinace jejich postupů a vzájemná výměna informací. Sídlo federace EUROPARC se nachází v bavorském Řezně, pobočka byla zřízena také v Bruselu.

Předání certifikátu Transboundary Parks: Foto: Christian Starke
Ředitelé správ národních parků Saské a České Švýcarsko Ulf Zimmermann (vpravo) a Petr Kříž společně prezentují certifikát přeshraniční spolupráce Transboundary Parks, vydávaný na základě předchozí certifikace federací EUROPARC. Foto: Christian Starke

Společná tisková informace Správ NP České a Saské Švýcarsko
Tomáš Salov (+420 737 276 865) a Hanspeter Mayr (+49 173 3796 503), mluvčí

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz