Příběh sokola stěhovavého v krajině Českosaského Švýcarska - ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI

3. Červen 17:00 – 18:30
Středa
Krásná Lípa - Plšíkova učebna v areálu Správy NP České Švýcarsko
Pražská 457/52, Krásná Lípa

Přednáška byla z důvodu nemoci zrušena. O náhradním termínu Vás budeme včas informovat.

Smutný příběh se šťastným koncem. Takový byl život sokolů v Českosaském Švcýarsku v průběhu dvacátého století. Přijďte si vyslechnout vyprávění Václava Sojky, který již více než dvacet let pozoruje a chrání sokoly národního parku.

V souvislosti s pandemií COVID-19 je počet míst na přednášku omezen. Je nutné se předem přihlásit na j.judova@npcs.cz nebo na 775 552 790. S sebou je nutné mít roušku.

Plakátek - Příběh sokola stěhovavého

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Probíhající akce

-
-

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz