První fáze bezpečnostních těžeb v oblasti Zadní Doubice dokončena, probíhá postupný úklid klestu

První fáze bezpečnostních těžeb podél cyklotrasy č. 3031 vedoucí Kyjovským údolím byla v minulých týdnech dokončena. Během turistické sezóny správa národního parku s ohledem na turistický ruch s pokračováním kácení smrkových souší v blízkosti trasy nepočítá, práce budou obnoveny na podzim. V současné chvíli se v blízkosti tělesa cesty nachází značné množství klestu, který z prostorových důvodů nelze uložit do lesního porostu. V těchto týdnech probíhá postupný úklid a odvoz tohoto klestu.  

Po cestě je možné jak projít, tak s náležitou opatrností i projet na terénních jízdních kolech.

Správa Národního parku České Švýcarsko žádá návštěvníky o pochopení pro přechodně sníženou kvalitu povrchu cesty a upozorňuje na možný pohyb odvozové techniky na trase.

Klest ležící podél trasy nelze z prostorových důvodů ponechat nakupený na místě, v příštích týdnech bude postupně odvezen. Foto: Richard Nagel
Klest po bezpečnostní těžbě ležící podél trasy nelze z prostorových důvodů ponechat nakupený na místě, v příštích týdnech bude postupně odvezen. Foto: Richard Nagel

Mapa s vyznačením úseku, ve kterém bude prováděn odvoz klestu: 

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz