První setkání pracovní skupiny pro turizmus a regionální rozvoj

V pondělí, 9. prosince 2019, se v budově Správy Národního parku České Švýcarsko uskutečnilo první setkání pracovní skupiny pro turizmus a regionální rozvoj. Pracovní skupina byla zřízena při Radě Národního parku České Švýcarsko, která je ze zákona poradním orgánem ředitele správy parku.

V nové pracovní skupině zasedli zástupci místních samospráv a kraje, podnikatelů, neziskových organizací a státní ochrany přírody. Skupina má být platformou pro vzájemnou výměnu názorů i pro hledání společných témat v oblasti turizmu a regionálního rozvoje. Primárně se zaměří na národní park a jeho bezprostřední okolí, v případě některých témat, jako například dopravy, ovšem s přesahem do širšího regionu.

Jako prioritní úkoly skupina během pondělního jednání identifikovala iniciování územní studie pro region národního parku, usměrňování návštěvnických toků a snižování negativních dopadů nadměrného turizmu na přírodu a místní obyvatele, podporu financování projektů v oblasti regionálního rozvoje, které vyplynou ze vznikající studie potřeb regionu, ale také například připomínkování návrhu nového návštěvního řádu národního parku, který vznikne v souvislosti se změnou zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017. Další jednání pracovní skupina naplánovala na březen příštího roku.

Členové pracovní skupiny pro turizmus a regionální rozvoj během prvního setkání v Krásné Lípě dne 9. 12. 2019.
První jednání: Členové pracovní skupiny pro turizmus a regionální rozvoj u jednacího stolu během prvního setkání v Krásné Lípě, dne 9. 12. 2019. Foto: Richard Nagel

 

Varování

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


Nepřístupný altán na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Částečné omezení přístupu na skalní hrad Šaunštejn.

Volná místa

Hledáme nové kolegyně/kolegy na pozice referent/ka oddělení státní správy, referent/ka oddělení územního plánování a staveb a manažer/manažerka projektů ochrany přírody v oddělení monitoringu (odbor ochrany přírody).  Podrobnosti ZDE.

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz