Půlrok plný vzdělávacích, poznávacích i dobrovolnických aktivit

Za vzdělávacími a poznávacími programy pořádanými Správou Národního parku České Švýcarsko dorazily v prvním pololetí letošního roku tisíce účastníků. Vzdělávací programy, terénní exkurze, přednášky i dobrovolnické akce správa parku nabízí tradičně školám, veřejnosti i dalším zájmovým skupinám.

V období od března do června správa parku uskutečnila 60 vzdělávacích programů, kterými oslovila téměř 1500 dětí. Nejčastěji se jednalo o programy v Plšíkově učebně v areálu Správy NP České Švýcarsko v Krásné Lípě, zaměřené na zvířata žijící v národním parku, návrat velkých šelem nebo poznávání hmyzu. Zážitkové programy jsou nastaveny na poznávání přírody všemi smysly a aktivní zapojení účastníků, včetně určování druhů hmyzu i dalších zvířat.

V rámci terénních exkurzí projevily školy největší zájem o poznávací okruh Kyjovským údolím. Vyhledávány byly i přírodovědné exkurze do okolí skalního hradu Falkenštejn a přes Jetřichovické vyhlídky. Nově správa parku školní skupiny prováděla i po Mlýnské stezce, kde je vzdělávací program přizpůsobený tématu vývoje ekosystémů po požáru. Právě zde mohly děti poznávat druhy rostlin i živočichů vyhledávající plochy spálenišť a dozvědět se více o proměnách lesa ve zdejší krajině v průběhu posledního století.

Desítky exkurzí správa uspořádala pro studenty vysokých škol, středoškoláky a skupiny odborníků. Vedení těchto exkurzí se ujímali odborně zaměření pracovníci správy parku. Těžištěm zájmu byla plocha spáleniště v okolí Hřenska, včetně počátečních stádií samovolné obnovy lesa na požárem zasažených plochách.

Množství dobrovolníků se zapojilo do praktické ochrany přírody, ať už v rámci úklidové akce na Chřibské Kamenici nebo při odstraňování nepůvodních druhů rostlin i dřevin přímo v terénu národního parku, a to borovice vejmutovky, janovce metlatého či netýkavky malokvěté.

Při vzdělávacích aktivitách správa parku neopomněla ani pedagogy. Pro ně byly určeny seminář o místně zakotveném učení nebo kurz o klimatických změnách a jak je zahrnout ve výuce.

Standardně správa parku pořádá během léta množství akcí pro veřejnost. Zájemci z řad veřejnosti se jich mohou účastnit bezplatně, v nabídce jsou exkurze vedené strážci přírody i odbornými pracovníky správy. Jejich seznam zájemci najdou na stránkách Správy NP České Švýcarsko (www.npcs.cz/akce).

V současné době Správa Národního parku České Švýcarsko připravuje podklady a pomůcky pro ekovýchovné programy na další školní rok tak, aby nabídka mohla být dále rozšířena.

Aktivity, které správa parku pro školy, veřejnost i pedagogy realizuje, jsou v mnoha případech podpořeny z projektu Plšíkova učebna 2 – EVVO v NP České Švýcarsko, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Tento projekt potrvá do konce roku 2024.

Dobrovolníci pomáhají s úklidem Chřibské Kamenice. Foto: Jarmila Judová
Dobrovolníci pomohli s úklidem Chřibské Kamenice. Foto: Štěpánka Dlouhá
V rámci praktického zapojení do ochrany přírody dobrovolníci odstraňovali také geograficky nepůvodní netýkavku malokvětou. Odstraňování geograficky nepůvodních druhů vzniká prostor pro návrat domácí vegetace. Foto: Jarmila Judová
V rámci praktického zapojení do ochrany přírody dobrovolníci odstraňovali také geograficky nepůvodní netýkavku malokvětou. Odstraňování geograficky nepůvodních druhů vzniká prostor pro návrat domácí vegetace. Foto: Lukáš Bartoň
Exkurze do prostoru spáleniště u Hřenska. Foto: Jarmila Judová
Značný zájem měla především odborněji zaměřená veřejnost o prostor spáleniště po loňském požáru u Hřenska. Správa parku zde uspořádala desítky exkurzí. Foto: Jarmila Judová

 

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz