Putování krajinou pískovcových skal k padesátinám CHKO Labské pískovce

K padesátým narozeninám Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce věnuje Správa NP České Švýcarsko veřejnosti novou netradiční ekovýchovnou hru, která zavede zvídavé návštěvníky na zajímavá místa zdejších pískovcových skal. Navíc čeká na prvních deset nejrychlejších soutěžících odměna v podobě udržitelných produktů, které pomáhají (www.ceskeparky.cz).

Nejsevernější rozhledna, skalní hrádek, trpaslíci, skalní město a další lokality, které soutěžící v průběhu hry navštíví, nebyly vybrány pouze pro své přírodní a návštěvnické hodnoty, ale také z důvodů jejich dostupnosti hromadnou dopravou. Návštěvníci se proto na vybraná místa dostanou bez problémů vlakem prostřednictvím Dráhy národního parku či autobusovou veřejnou dopravou. Při svém putování Labskými pískovci za přírodními i turistickými skvosty zdejších skal tak zanechají minimální ekologickou stopu a přispějí svým chováním k udržitelnému turistickému ruchu.

Hlavním cílem celé hry z pohledu návštěvníka je získání odpovědí do tajenky a také nalezení tajemných symbolů, které dané místo charakterizují, a které jsou na lokalitě ukryté. Jako důkaz o nalezení odpovědí i symbolů slouží návštěvníkům záznam v odpovědním formuláři, který si mohou vyzvednout na informačních střediscích v regionu NP České Švýcarsko nebo si jej stáhnout a vytisknout z www.npcs.cz/quest. Na uvedené stránce jsou také k dispozici herní pravidla.

A protože narozeniny slaví CHKO Labské pískovce pouze v letošním roce (1972–2022), bude i naše soutěž dostupná návštěvníkům pouze do 15. listopadu 2022. Více informací k akcím, připraveným k padesátému výročí založení CHKO Labské pískovce naleznete na www.npcs.cz/50.

Leták ke questingové hře
Skládačka s odpovědním archem ke questingové hře Putování krajinou pískovcových skal k padesátinám CHKO Labské pískovce je k dispozici on-line i v tištěné podobě v regionálních informačních centrech . Foto: Jakub Juda

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz