Putování mechovým královstvím pro zvídavé děti - již obsazeno

27. Červenec – 31. Červenec
Krásná Lípa
Plšíkova učebna v areálu Správy NP České Švýcarsko

Správa Národního parku České Švýcarsko připravila pro zvídavé děti příměstský tábor, jehož tématem bude mechové království národního parku.

Důležitá informace: tábor je pro letošní rok již plně obsazen. 

Jedná se o příměstský tábor bez přespávání. Děti se ráno sejdou v 8:00 na Správě NP v Krásné Lípě a v 16:00 si je rodiče opět vyzvedávají.

Více informací získáte na uvedeném kontaktu.

Kontakt: j.judova@npcs.cz, 775 552 790

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz