Rekordní množství drobnokvětu pobřežního na labském náplavu u Dolního Žlebu

České Švýcarsko, 18. 9. 2019 – Botanici letos zaznamenali rekordní množství drobnokvětu pobřežního v Evropsky významné lokalitě Labské údolí. Na štěrkopískovém náplavu na pravém labském břehu pod přívozem v Dolním Žlebu napočítali více než 13 500 jedinců této rostliny. V České republice je drobnokvět pobřežní kriticky ohroženým druhem. Počet lokalit s výskytem tohoto druhu v minulosti výrazně poklesl zejména v důsledku regulačních úprav řek.

„Drobnokvět je závislý především na přirozených změnách proudění vody v řece. Voda musí promývat štěrkopískové náplavy tak, aby se v nich neusazovaly bahnité sedimenty. Český dolní tok Labe je v podstatě posledním místem v Česku, kde se drobnokvět vyskytuje,“ říká Petr Bauer, ředitel odboru ochrany přírody Správy Národního parku České Švýcarsko.

Početnost drobnokvětu pobřežního zjišťovali botanici za pomoci studentů České zemědělské univerzity v Praze koncem srpna tohoto roku, a to v rámci průběžného sledování stavu Evropsky významné lokality Labské údolí, kde jsou štěrkopískové náplavy jedním z hlavních předmětů ochrany přírody. Drobnokvět pobřežní přitom je významným druhem, který indikuje úroveň péče o toto celoevropsky chráněné území. Velikost populace drobnokvětu narůstá od roku 2018, což je pravděpodobně způsobeno delšími periodami s nízkými stavy vody v řece Labi, přičemž rostlina má výrazně větší prostor pro růst a rozmnožování než v předešlých letech.

K ochraně Labského údolí v rámci celoevropské soustavy Natura 2000 došlo na návrh České republiky v roce 2005. Chráněný je zde životní prostor řady druhů živočichů a rostlin, které jsou vázány na labský kaňon, který je nejmohutnějším pískovcovým kaňonem Evropy.

Drobnokvět pobřežní, foto: Václav Sojka
Drobnokvět pobřežní, foto: Václav Sojka

 

Varování

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


S ohledem na odstraňování nebezpečných stromů je ve všedních dnech od 7.30 do 15.30 UZAVŘENA TURISTICKÁ CESTA Tři prameny - Pravčická brána.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz