Rostliny tajnosnubné, aneb pohádky z mechu a kapradí

28. Září 10:15 – 15:15
Středa
Krásná Lípa, Kyjov
Restaurace Na Fakultě

Srdečně Vás zveme na  botanickou vycházku zaměřenou na poznávání základních druhů mechorostů, kapradí a plavuní.

Průvodce: Mgr. Ivana Marková – botanik Správy NP České Švýcarsko

Trasa: Kyjov, Kinského vyhlídka, Kyjovský hrádek, Čestvý důl, Studánecký důl a Kyjovské údolí (změna trasy dle aktuální situace v důsledku kůrovcové kalamity je možná)

Délka trasy: do 6 km

K dopravě do Kyjova lze využít turistický autobus č. 434

Jízdní řády najdete ke stažení na webu.

Co s sebou: svačinu, pití a dobrou obuv

Kontakt: i.markova@npcs.cz, 731 697 003

Kapradí

Bezpečnost návštěvníků

Aktuální stupeň požárního rizika:
BĚŽNÁ SITUACE
Mějte, prosím, na paměti, že ani za běžné situace není v lesích povoleno rozdělávat ohně, kouřit či používat vařiče.


UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO HROZÍ VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


AKTUÁLNÍ OMEZENÍ VSTUPU

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz