Sčítání zvěře v NP České Švýcarsko

V národním parku v těchto týdnech probíhá sčítání zvěře, a to o třech po sobě jdoucích útercích v časech od 22. hodiny večer do 1. hodiny ranní. Sčítání provádějí lesníci správy národního parku v pěti sčítacích okrscích, zvěř počítají z automobilů (neboť na ně zvěř nereaguje útěkem) za použití svítilen. Zjištění početního stavu zejména jelení zvěře je nutné zejména pro stanovení plánů lovu, pokud by se zvěř přemnožila, způsobovala by nadměrné škody na mladých lesních porostech. Podrobnosti v reportáži Českého rozhlasu.  

Probíhající akce

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz