Shořely dva historické sruby Na Tokání

Dnes v brzkých ranních hodinách shořely Na Tokání dvě kulturní památky, historické sruby č.p. 81 a č.p. 84. Požár ohlásil revírník Správy NP České Švýcarsko, který si cestou do práce povšiml kouře stoupajícího z lesa. Při hledání zdroje kouře nalezl hořící objekty, od kterých se oheň šířil i do lesního porostu na skalách nad sruby.

Do hašení požáru se postupně zapojilo 16 hasičských jednotek a byl povolán také vrtulník s hasicím vakem. V odpoledních hodinách byl požár lokalizován, hasební práce stále probíhají. Příčina vzniku požáru je v šetření.

V lokalitě je v současné chvíli zvýšený pohyb vozidel složek integrovaného záchranného systému. Správa NP České Švýcarsko žádá návštěvníky, aby se lokalitě pokud možno vyhnuli.

Shořelé objekty z počátku 20. století se nacházely v soukromém vlastnictví a v současnosti sloužily jako ubytovací a pohostinské zařízení.

Požár dvou srubů Na Tokání
Hořící historické sruby Na Tokání v době po ohlášení požáru dne 22. května 2020 ráno. Foto: Jan Honzík
Sruby Na Tokání po požáru
Vyhořelé objekty Na Tokání dne 22. května 2020 v poledních hodinách. Foto: Tomáš Salov
Sruby Na Tokání na podzim 2019
Historické sruby Na Tokání na podzim roku 2019. Foto: Strážní služba Správy NP České Švýcarsko

 

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

Lesník

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz