Skála v Edmundově soutěsce je opět čistá

Skála v Edmundově soutěsce, kterou v noci z 18. na 19. září na ploše cca 10 čtverečních metrů posprejovali dosud neznámí vandalové, je opět čistá. O odstranění graffiti se bezplatně postarali pan Miloslav Černý a jeho spolupracovníci. Správa parku se na pana Černého obrátila na základě jeho odborné zkušenosti s očištěním nápisu na Karlově mostě v létě roku 2019. Podobně jako v případě kulturní památky i v Edmundově soutěsce záleželo především na tom, aby při čištění nedošlo k poškození povrchu pískovce. Čištění s využitím tlakové suché páry bylo započato ve čtvrtek, 30. září, a pokračovalo až do odpoledních hodin následujícího dne.


Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje panu Miloslavovi Černému a jeho spolupracovníkům za důkladné a šetrné očištění skalního povrchu v Edmundově soutěsce.


Další informace také v médiích, např:

Česká televize: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140930-udalosti-v-regionech/obsah/866677-odstraneni-grafity-v-ceskem-svycarsku

Český rozhlas: https://sever.rozhlas.cz/odborna-firma-zacala-s-odstranovanim-graffiti-ktere-neznamy-vandal-nasprejoval-8587951


 

Pracovník čistí povrch skály v Edmundově soutěsce pomocí suché tlakové páry
Spolupracovník pana Miloslava Černého čistí posprejovaný povrch skály v Edmundově soutěsce v Národním parku České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz