SKÁLY VODA ŽIVOT KRAJINA LABSKÝCH PÍSKOVCŮ - Slavnostní premiéra filmu

4. Říjen 18:00 – 19:30
Středa
Krásná Lípa
KINO

Správa Národního parku České Švýcarsko vás srdečně zve na slavnostní premiéru nového dokumentárního filmu režiséra Jiřího Petra.

Těšit se můžete na jedinečné záběry krajiny Labských pískovců a současně nahlédnete do pestrého života zvířat a rostlin i do tajemství nekonečného koloběhu přírody.

Po shlédnutí filmu budete mít možnost diskutovat s autory filmu a ředitelem správy národního parku Petrem Křížem.

Připraveno bude malé občerstvení z regionálních produktů.

Vstup zdarma.

 

Další zajímavosti, proč stojí „za to“ tento film vidět:

Víte, že...

  • ... Jiří Petr má více než 20 leté zkušenosti s tvorbou filmů s přírodovědnou tematikou a podílel se například jako hlavní kameraman na přípravě velice úspěšného filmu „Planeta Česko“?
  • ... komentář k filmu namluvil populární herec Viktor Preiss, který zvítězil v letošní anketě Českého rozhlasu "Neviditelný herec století"?
  • ... na filmu se podíleli i Václav Sojka, vynikající fotograf a zaměstnanec Správy NP a Prokop Pithart, kterého možná znáte ze seriálu České televize "Do divočiny"?

Těšíme se na Vás!

Premiéra filmu

 

Premiéra filmu
Plakát - Premiéra filmu

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz