Školy zapojené do sběru kaštanů pro Národní park České Švýcarsko dostaly v předmikulášském čase nadílku

Již několik let Správa Národního parku České Švýcarsko pořádá ve spolupráci se školami z regionu sběr kaštanů nebo žaludů. Děti se tak mohou aktivně zapojit a pomáhat přírodě národního parku.

Nasbírané plody děti nosí do škol a školek, odkud je pak převezou na Správu NP České Švýcarsko do Krásné Lípy nebo Jetřichovic. Za nasbírané kaštany každá škola získává finanční odměnu podle nasbíraného množství. V letošním roce se i přes nesnáze způsobené podzimním uzavřením škol zúčastnilo 7 škola a školek. Celkem děti nasbíraly 4441 kg kaštanů.

Na začátku adventu těsně před Mikulášem jsme tyto školy navštívili a předali jim zaslouženou nadílku ve formě finanční odměny, kterou budou moc využít na aktivity s dětmi ve škole nebo školce.

Hlavním cílem této akce je zmírnit dopady činnosti lesní zvěře, která v zimním období často strádá a pak poškozuje okusem mladé stromky a tím zabraňuje přirozené obnově lesa. Nepřítomnost velkých šelem, které jsou v přírodě přirozenými nepřáteli srnců, jelenů i divokých prasat, umožňuje, že se v daném území vyskytuje mnohem víc zvěře, než je schopné se přes zimní období uživit. Dětmi nasbírané kaštany nebo žaludy lesníci odváží do lesa, aby zvěř nehladověla a tolik pak v lesích neškodila.

Všem dětem i rodičům, paním učitelkám a dalším zapojeným do celé akce tímto moc děkujeme!

Odměněny byly tyto školy a školy:

MŠ Zahrádka – Varnsdorf, ZŠ Staré Křečany, MŠ Rumburk – Komenského, ZŠ Varnsdorf – Náměstí E. Beneše, ZŠ Ludvíkovice, ZŠ Nový Bor – Náměstí Míru, MŠ Kaštánek – Česká Kamenice.

Kaštany ležící na zasněžené zemi

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz