Sobotní přívalový déšť: Turistické cíle přístupné, dílčí omezení na turistických cestách, omezené parkování, změny v autobusové dopravě

V důsledku přívalového deště, který dne 17. července 2021 zasáhl také oblast Hřenska, došlo k vystoupení potoků Dlouhá Bělá a Suchá Bělá z koryt, voda následně stékala po státní silnici, přes parkoviště „Nad Klepáčem“ dále do obce Hřensko, kde se vlila do říčky Kamenice. Příval vody přitom poškodil zejména parkoviště, část vozovky a také úsek červeně značené turistické stezky vedoucí od parkoviště směrem ke Třem pramenům.

Turistické cíle v oblasti Hřenska jsou nadále plně přístupné. V současné době není možné parkování osobních automobilů na parkovišti „Nad Klepáčem“, alternativně mohou návštěvníci využít parkovacích ploch v obci Hřensko nebo v místní části Mezní Louka.

Kvůli dílčímu poškození vozovky došlo ke změně tras turistických autobusových linek 434, 435 a 438. Podrobnosti najdete na webu Ústeckého kraje.
(EDIT k 25. 7. 2021: Linka 434 v oblasti Hřenska již jezdí v původní trase, aktuálně změna trasy na Krásnolipsku, viz web Ústeckého kraje)

K návštěvě Pravčické brány doporučujeme zvolit za výchozí místo místní část Mezní Louka. Turistická stezka směrem od Hřenska je poškozena. S opatrností lze poškozená místa obejít po silnici č. III/25861, je však nutné věnovat zvýšenou pozornost projíždějícím dopravním prostředkům.

Ostatní turistické cesty v národním parku jsou průchodné, místy je však nutné počítat s možností zhoršené kvality jejich povrchu. Správa Národního parku České Švýcarsko žádá návštěvníky, aby této skutečnosti přizpůsobili své turistické vybavení.

Následky přívalového deště ve Hřensku. Foto: Václav Sojka
Následky sobotního (17. 7. 2021) přívalového deště ve Hřensku. Foto: Václav Sojka

 

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz