Sokoli a výři již vyhnízdili, čápi černí potřebují ještě měsíc

V Národním parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce se chýlí ke konci hnízdní sezóna sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých, pro které správa parku na řadě míst dočasně omezuje vstup do hnízdních lokalit. Uvedené ptačí druhy jsou velmi náchylné na rušení ze strany člověka a díky dočasným uzavírkám mají výrazně vyšší šanci na vyvedení mláďat. K poslednímu červnovému dni končí ochrana hnízdišť sokolů stěhovavých a výrů velkých. Ochrana hnízdních lokalit čápů černých včetně omezení vstupu pro veřejnost trvá do 31. července.

Sokoli stěhovaví letos vyvedli celkem sedmnáct mláďat, pět v národním parku a dvanáct v chráněné krajinné oblasti. Celkem zahnízdilo třináct párů, mláďata se podařilo vyvést sedmi z nich. Za hnízdními neúspěchy zbývajících šesti párů stojí převážně přírodní jevy. Ztráty byly způsobeny zejména predátory, například kunou, v jednom případě byl sameček hnízdícího páru uloven prokazatelně výrem velkým. V jednom případě bohužel došlo na území národního parku navzdory zřetelnému označení hnízdní lokality a faktu, že se nacházela v klidovém území, k vyrušení sokolů návštěvníky.

Výři velcí každoročně obsadí v širší oblasti Českého Švýcarska zhruba 15 teritorií, kvůli obtížné dohledatelnosti hnízd však je obtížné monitorovat průběh jejich hnízdění. Z dočasně uzavřených lokalit v národním parku letos s jistotou vylétla tři výří mláďata.

V případě čápů černých hnízdění stále ještě probíhá, zatím se jeví, že by hnízda v národním parku mohlo opustit šest mláďat, v chráněné krajinné oblasti by mohla být tři. Celkově čápi zahnízdili na šesti lokalitách. Konečný počet mláďat se může zvýšit, neboť počet případných mláďat z jednoho hnízda není ještě znám, ale také snížit, například v důsledku predace.

Kromě profesionální stráže přírody jsou do monitoringu i ochrany hnízd před rušením lidmi intenzivně zapojeni strážci dobrovolní, kteří péči o hnízdní lokality věnují každé jaro desítky až stovky hodin volného času. Správa Národního parku České Švýcarsko všem dobrovolným strážcům děkuje, bez jejich úsilí by byla míra rušení v oblasti hnízdišť výrazně vyšší.

Správa Národního parku také děkuje všem návštěvníkům, kteří respektují omezení vstupu do klidových území národního parku a do hnízdních lokalit. Právě díky jejich pochopení mohou druhy citlivé na rušení v klidu vyvádět své potomstvo.

Mláďata čápů černých na hnízdě v NP České Švýcarsko
Mláďata čápů černých na hnízdě v NP České Švýcarsko. Foto: Václav Sojka
Sokol stěhovavý v NP České Švýcarsko
Sokol stěhovavý v NP České Švýcarsko. Foto: Václav Sojka
Čápi černí s mláďaty, NP České Švýcarsko. Foto: Václav Sojka
Čápi černí s mláďaty, NP České Švýcarsko. Foto: Václav Sojka

 

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz