Správa NP České Švýcarsko v rámci Mezinárodního roku jeskyní a krasu vyhlašuje výtvarnou a vědomostní soutěž

Letošní téma obou soutěží, které správa již několikátým rokem vyhlašuje, bude společné, a to jeskyně a podzemní prostory Českého Švýcarska a Labských pískovců. Správa NP České Švýcarsko se tak připojuje k akci Mezinárodní speleologické unie-celosvětové organizace, která se věnuje průzkumu, dokumentaci, studiu a ochraně jeskyní. Cílem Mezinárodního roku jeskyní a krasu je zlepšit veřejné povědomí o tom, jak se jeskyně a kras dotýkají každodenního života miliard lidí, jaký je jejich význam a proč je třeba je chránit.

Národní park České Švýcarsko není jen krajem pískovcových skal, ale na jeho území se nachází také i řada menších či větších jeskyní různého druhu, které využívají k zimování ohrožení tvorové – netopýři. Velkou vzácností v některých jeskyních Labských pískovců je výskyt zajímavého druhu hmyzu: koníka jeskynního.

V rámci 21. ročníku vědomostní soutěže máte tedy příležitost zjistit něco o jeskyních a podzemních prostorách, které najdeme v našem regionu. Můžete zapátrat v minulosti zdejšího kraje, nahlédnout do života jeskynních živočichů, nebo se dozvědět zajímavé souvislosti o vzniků jeskyní nebo jejich ochraně.

Téma výtvarné soutěže je podobné jako u vědomostní, jen své poznatky přenesete do výtvarných děl. Zkuste zobrazit, kdo jeskyně obývá, jak vypadají některé jeskyně zevnitř, nebo jak mohly ve zdejší krajině vůbec vzniknout.

Zkuste se o tajuplném světě jeskyní Českého Švýcarska a Labských pískovců dozvědět trochu více a zapojte se do našich soutěží.

Více se dozvíte na https://www.npcs.cz/souteze.

Výsledky obou soutěží budou zveřejněny po jejich ukončení na webu národního parku.

Netopýr zimující v jeskyni
Správa NP České Švýcarsko v rámci Mezinárodního roku jeskyní a krasu vyhlašuje výtvarnou a vědomostní soutěž. Foto: Václav Sojka

 

Naši partneři

Další témata

banner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz