TISKOVINY PRO NÁVŠTĚVNÍKY NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Cílem projektu je vytvoření souboru propagačních tiskových materiálů pro návštěvníky i obyvatele NP České Švýcarsko. Vydané materiály budou distribuovány v informačních střediscích Správy NP, případně na akcích pro veřejnost, tak aby se zvýšila informovanost a osvěta stále většího počtu návštěvníků chráněného území a snížily se dopady v území.

Mezi materiály bude brožurka k naučné stezce Česká silnice, nová brožurka o národím parku, informační leták o lesích nebo návratu vlka do Českého Švýcarska, ale i nový materiál pro děti na téma lesní řemesla.

Realizace projektu: 1. 7. 2022 - 31. 12. 2024

Infocentrum Jetřichovice

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:      1.165.500,- Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR:         990.675,- Kč
Výše příspěvku Správy NP:       174.825,- Kč

stazeny-souborstazeny-soubor-2

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz