U Dolského mlýna opět doutná milíř

Nedaleko Dolského mlýna, na louce u Královského smrku, v rámci Dnů lesních řemesel od včerejšího dne opět doutná milíř. Návštěvníci mohou proces výpalu dřevěného uhlí spolu s dalšími ukázkami starých řemesel, například výrobou či zpracováním smoly, dehtu a potaše, výpalem keramiky v hliněné peci nebo pečením v jednoduché chlebové peci sledovat do konce tohoto týdne. Po rozebrání milíře o nadcházejícím víkendu si návštěvníci akce budou moci odnést dřevěné uhlí s sebou domů. 

Příjezdová informace:  Vážení návštěvníci, mějte prosím na paměti, že počty parkovacích míst v Jetřichovicích, Vysoké Lípě a dalších výchozích místech k Dolskému mlýnu a Královskému smrku jsou omezené a že není možné parkovat mimo tato vyhrazená místa. Pro příjezd a odjezd doporučujeme využití prostředků veřejné hromadné dopravy, např. autobusovou linku č. 434.

Doutnající milíř na louce u Královského smrku. Foto: Jakub Juda
Milíř na louce u Královského smrku doutná od 24. srpna 2020. Foto: Jakub Juda
Uhlíř Mikeš na milíři na Louce u Královského smrku
Milíř letos zažehl jedenáctiletý uhlíř Jiří 'Mikeš' Woitsch. Foto: Jakub Juda

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz