U Dolského mlýna opět doutná milíř

V rámci Dnů lesních řemesel v Českém Švýcarsku hoří od pondělí, 23. srpna 2021, na louce u Královského smrku nedaleko Dolského mlýna opět milíř. Uhlíři jej zapálili v 11 hodin dopoledne, doutnající milíř vytvoří kulisu pro ukázky uhlířství, výroby potaše, dehtu a dalších lesních řemesel, se kterými se mohou návštěvníci v nadcházejícím týdnu obeznámit. Hlavní program Dnů lesních řemesel začíná v pátek, 27. srpna, kdy již zmíněná řemesla doplní také ukázky pečení v chlebové peci, drátenictví, výroby keramiky či tavba železné rudy. V neděli, 29. srpna, bude milíř rozebrán, návštěvníci si mohou odnést hotové dřevěné uhlí jako suvenýr.

Podrobný program akce najdete ZDE.

Zapalování milíře u Dolského mlýna
Uhlíři dne 23. srpna 2021 zapálili milíř na louce u Královského smrku nedaleko Dolského mlýna. Doutnat bude do neděle, 29. srpna, po jeho rozebrání si návštěvníci mohou odnést dřevěné uhlí jako suvenýr. Foto: Tomáš Salov

 

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz