V Českém Švýcarsku začíná doba hnízdění, ptáci potřebují klid

S koncem zimy začínají v Národním parku České Švýcarsko a na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce opět hnízdit zvláště zvláště chránění sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí. Aby jejich šance na úspěšné vyvedení mláďat byly co nejvyšší, uzavírá a vyznačuje správa parku, jako každým rokem, jejich hnízdiště, aby v maximální možné míře vyloučila rušení ze strany člověka. Sokoli, čápi černí i výři jsou na rušení velice citliví a pokud jsou nuceni hnízdo opustit, hrozí jim zastydnutí vajec, úhyn mláďat hlady nebo vniknutí predátorů na hnízdo. Správa národního parku proto žádá návštěvníky přírody, aby respektovali terénní označení hnízd a do hnízdních lokalit za žádných okolností nevstupovali. Hnízdiště jsou obvykle vyznačena informační tabulí a vymezovacími páskami nataženými přes vstupní cesty do oblasti.

V Národním parku České Švýcarsko dochází k dočasnému uzavření celkem 16 lokalit. Další hnízdiště se však nachází také v klidových územích. Tato nejsou přímo vyznačena na mapě, kterou správa parku v souvislosti s dočasným uzavřením hnízdních lokalit zveřejňuje. Vstup do klidových území národního parku je však povolen pouze po značených turistických cestách, proto by také nemělo k rušení ze strany člověka docházet. Dočasné uzavření hnízdních lokalit v období od 1. března do 30. června u sokolích a výřích hnízd, popř. 31. července u hnízd čápů černých, vyplývá ze správou parku nově vydaného opatření obecné povahy, které bude v platnosti po dobu příštích pěti let. Znění opatření obecné povahy ZDE.

Mapa hnízdních lokalit v NP České Švýcarsko

Další hnízdiště, do jejichž okolí je v jarním období dočasně zakázán vstup, se nacházejí na území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe. Tento zákaz je ukotven v opatření obecné povahy platném pro období od roku 2020 do roku 2025. Znění opatření obecné povahy ZDE.  

Hnízdiště, která se nacházejí v CHKO Labské pískovce mimo území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe, například v oblasti Tisé, Libouchce, Rájce, Ostrova nebo na levém břehu kaňonu Labe, jsou v terénu vyznačena vymezovacími páskami tak, aby návštěvníci byli informováni o přítomnosti hnízdících ptačích párů.

Správa Národního parku děkuje návštěvníkům za ohleduplnost a věří, že ohrožení sokoli, výři i čápi dostanou příležitost vyvést další generaci mláďat.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz