V sobotu se uskutečnil 16. sousedský pochod

V sobotu, 11. 9. 2021, se uskutečnil 16. česko-německý sousední pochod, tentokrát z Jetřichovic do Růžové, se zastávkami u Dolského mlýna, v Kamenické Stráni a na Pastevním vrchu. Mezi více než čtyřmi desítkami účastníků jsme letos směli přivítat také generální konzulku z Drážďan Markétu Meissnerovou, někdejšího poslance německého spolkového sněmu Klause Brähmiga či současného poslance spolkového sněmu André Hahna, které přivítal ředitel Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda. Nejvzdáleněnší účastníci pochodu dorazili z Dortmundu, nejstarší účastník pocházel z Čech a bylo mu 87 let. Sousedské pochody jsou exkurze s výkladem o přírodních i kulturně-historických pozoruhodnostech regionu Českosaského Švýcarska. Exkurze jsou pořádány každoročně, střídavě na české i saské straně regionu národních parků České a Saské Švýcarsko.

Účastníci 16. sousedského pochodu u vyhlídkového altánu Růženka na Pastevním vrchu u Růžové. Foto: laskavý návštěvník vyhlídkového altánu
Účastníci 16. sousedského pochodu u vyhlídkového altánu Růženka na Pastevním vrchu u Růžové. Foto: ochotný návštěvník vyhlídkového altánu

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz