V tomto týdnu začíná bezpečnostní těžba v Kyjovském údolí, trasa bude uzavřena do dubna

V tomto týdnu bude zahájena plánovaná bezpečnostní těžba smrkových souší v Kyjovském údolí na Krásnolipsku. V důsledku těžeb a odvozu dřeva bude údolí pro veřejnost v úseku od soutoku Sýrového potoka a Křinice až k Brtnickému mostu zcela uzavřeno. S uzavírkou správa parku počítá do konce dubna letošního roku, k uvolnění některých úseků může v závislosti na postupu prací dojít i dříve. V souvislosti s probíhajícími pracemi dojde ke změně dostupnosti některých návštěvnických cílů:

  • nedostupná bude Jeskyně víl
  • přechod do NP Saské Švýcarsko v Zadní Doubici bude dostupný pouze od osady Kopec nebo po cyklotrase č. 3031 od Doubice
  • Brtnické ledopády (pokud počasí umožní jejich vznik) budou dostupné pouze od Brtníků nebo údolím Vlčího potoka od Vlčí hory, a to v režimu "tam a stejnou cestou zpět" 

Zajištění bezpečnosti trasy vedoucí Kyjovským údolím obnáší vytěžení souší v celkovém objemu téměř 14 tisíc krychlových metrů dřeva. Většina dřevní hmoty, tedy zhruba 12 tisíc krychlových metrů, musí být z oblasti vyvezena.

Z důvodu vysokého nebezpečí úrazu Správa Národního parku České Švýcarsko požádala orgán státní správy lesa o vyloučení vstupu do Kyjovského údolí pro veřejnost. Státní správa lesů žádosti vyhověla (rozhodnutí viz níže), do konce dubna je tedy zákaz vstupu v platnosti.

Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje veřejnosti za pochopení. Realizace těžeb je základní podmínkou pro to, aby turistická trasa Kyjovským údolím mohla během nadcházející turistické sezóny opět sloužit návštěvníkům.   

Mapa uzávěry v Kyjovském údolí
Mapa uzavírky v Kyjovském údolí. Zdroj: www.mapy.cz

 

Rozhodnutí státní správy lesa o vyloučení vstupu pro veřejnost

Bezpečnost návštěvníků

Aktuální stupeň požárního rizika:
BĚŽNÁ SITUACE
Mějte, prosím, na paměti, že ani za běžné situace není v lesích povoleno rozdělávat ohně, kouřit či používat vařiče.


UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO HROZÍ VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


AKTUÁLNÍ OMEZENÍ VSTUPU

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz