Vědomostní soutěž k 20. výročí NP České Švýcarsko už má své výherce

Správa Národního parku České Švýcarsko v letošním roce vyhlásila hned dvě soutěže, a to vědomostní a výtvarnou. Kvůli celkové situaci vyplývající z pandemie a uzavření škol byly obě soutěže prodlouženy do konce října. Z odpovědí na vědomostní soutěž, které na adresu Správy NP České Švýcarsko došly, byly začátkem listopadu vybrány jen ty správné, a z nich bylo vylosováno 10 výherců.

Soutěžící se během 20. ročníku soutěže zabývali tématem: 20 let ochrany přírody v Národním parku České Švýcarsko. Připomněli si společně s námi prostřednictvím soutěže některé informace, hledali známé i méně známé zajímavosti z ochrany přírody a historie tohoto chráněného území. Výhercům tímto blahopřejeme a brzy na jejich adresu doputují publikace o národním parku a další materiály, které Správa NP České Švýcarsko vydává. Všem účastníkům děkujeme za účast v soutěži a čas, který věnovali hledání odpovědí.

Správné odpovědi na otázky najdete na https://www.npcs.cz/souteze.

Výsledky soutěže:

Kategorie do 11 let
Jiří N., Praha
Jana J., Staré Křečany
Vojtěch M., Děčín

Kategorie do 15 let
Otto Č., Děčín
Adam a Jan M., Děčín

Kategorie do 19 let
Eva K., Brno

Kategorie nad 20 let
Eduard S., Brno
Lukáš M., Krásná Lípa
David H., Nový Bor

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz