Vědomostní soutěž k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu byla vyhodnocena a má své výherce

Správa Národního parku České Švýcarsko v letošním roce vyhlásila hned dvě soutěže, a to vědomostní a výtvarnou, obě na téma: Jeskyně a podzemní prostory Českého Švýcarska a Labských pískovců. Zatímco výtvarná soutěž potrvá ještě do října 2021, vědomostní soutěž byla již ukončena a z došlých správných odpovědí byli vybráni výherci.

Účastníci se během 21. ročníku soutěže dozvěděli, že Národní park České Švýcarsko není jen krajem pískovcových skal, ale na jeho území se nachází také i řada menších či větších jeskyní různého druhu, nebo štol, které využívají k zimování ohrožení tvorové – netopýři. Otázky se týkaly minulosti zdejšího kraje, života jeskynních živočichů, vzniku jeskyní, ale i principů jejich ochrany. Někdy bylo nutné po odpovědích zapátrat trochu déle, ale ani to neodradilo přes stovku účastníků od zapojení se do soutěže.

Všem zúčastněným děkujeme za čas, který věnovali hledání odpovědí. Výhercům tímto blahopřejeme a brzy na jejich adresu doputují publikace o národním parku a další materiály, které Správa NP České Švýcarsko vydává.

Správné odpovědi na otázky najdete na https://www.npcs.cz/souteze.

Výsledky soutěže:

Kategorie do 11 let
Jana Navrátilová, Praha 5
Vojtěch Miškovský, Děčín

Kategorie do 15 let
Petr Hercog, Krásná Lípa
Jiří Navrátil, Praha 5
Adam a Jan Miškovský, Děčín

Kategorie do 19 let
Aneta Dřevikovská, Jirkov
Barbora Velechovská, Kryry
Klára Frances Fialová, Kadaň

Kategorie nad 20 let
Petra Radoušová, Litoměřice
Jan Geist, Česká Kamenice
Jiří Houdek, Šluknov

Netopýří nohy na skále
Ilustrační foto: Vrápenec malý zavěšený na strop jeskyně. Foto: Václav Sojka

 

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz