Vědomostní soutěž Za poznáním Českého Švýcarska již zná své vítěze

Správa Národního parku České Švýcarsko v letošním roce vyhlásila hned několik soutěží pro veřejnost, a to vědomostní, výtvarnou, ale nově i vlastivědnou hru při příležitosti oslav 50. výročí od založení CHKO Labské pískovce.

Vědomostní soutěž byla v těchto dnech již ukončena a ze správných odpovědí byli vylosováni výherci ve čtyřech věkových kategoriích. Těm brzy na jejich adresu doputují publikace o národním parku a další materiály, které Správa NP České Švýcarsko vydává.

Do soutěže se přihlásily dvě stovky účastníků, kteří se během hledání odpovědí mohli dozvědět něco o přírodě i historii Labských pískovců, ale i další zajímavosti. Ne vždy to bylo úplně snadné, ale přesto více jak třetina ze všech soutěžících odpověděla na všechny otázky správně.

Pokud jste účast v soutěži nestihli, ale rádi byste se do nějakého soutěžení ještě zapojili, tak do 15. října stále běží výtvarná soutěž na téma: Skřítek Čeřínek (https://www.npcs.cz/souteze), nebo se s rodinou můžete pustit o prázdninách do vlastivědné poznávací hry: Putování krajinou pískovcových skal, během které navštívíte několik míst tohoto území a budete hledat a obkreslovat symboly, odpovídat na otázky a luštit tajenku. Tato hra trvá až do 15. 11. 2022 a podrobnosti najdete na https://www.npcs.cz/quest

Všem účastníkům vědomostní soutěže děkujeme za čas, který věnovali hledání odpovědí. Výhercům tímto blahopřejeme. (Správné odpovědi na otázky a seznam výherců najdete na https://www.npcs.cz/souteze.)

Jarmila Judová

Naši partneři

Další témata

banner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz